Uppdatering: Hållbar Infrastruktur

COIN har sedan hösten 2018 bedrivit en omfattande analys och kartläggning av marknaden för förnyelsebar energiproduktion i Europa samt granskat de förvaltare som erbjuder en exponering mot tillgångsslaget.

Från att historiskt varit en mindre del av tillgångsslaget infrastruktur har nu förnyelsebar energi blivit en kategori i sig själv. Politiska riktmärken mot en samhällsomställning bort från fossila energikällor i kombination med prisreduktioner på både vind- och solkraft fortsätter driva investeringar inom området. De senaste årens prisreduktioner minskar behovet av framtida statliga stödprogram då förnyelsebara energikällor, i högre utsträckning än tidigare, kan konkurrera med traditionell fossil energiframställning.

Samtidigt saknas inte utmaningar då exempelvis utbyggnaden av förnyelsebart i sig skapar behov av förändringar både avseende distribution och lagring av energi.

Ett ökat intresse bland institutionella investerare har lett till att ett flertal leverantörer tillkommit under de senaste åren. Vi har under vår kartläggning identifierat mer än 60 fonder med inriktning på förnyelsebar energi inom Europa.

Kontakta oss gärna för att få veta mer om vårt arbete med alternativa tillgångsslag, vår analys av förnyelsebar infrastruktur samt vilka leverantörer vi tror har bäst förutsättningar att lyckas i framtiden.