Alternativa investeringar: Intervju med COINs VD Carl Barnekow

Jonas Wäingelin, Nordic Investor, sammanfattar intervjun med Barnekow:

The bottom line for Barnekow and his colleagues is that their clients understand the assets they invest in and that they find the right managers to execute with. […] Carl is of the opinion that fees in alternatives will go the same way as fees within active management in traditional asset – that means down.”

Förståelsen för det man investerar i och kostnadsoptimering är två av de frågor som utgör kärnan i COIN och genomsyrar i förlängningen allt vi gör. Vi är ödmjuka inför den publicitet vi får och glädjs åt att allt fler uppmärksammar alternativa tillgångsslag som del i en fullvärdig kapitalförvaltning.

Läs hela intervjun här