Ledande institutionell kapitalrådgivning

Oberoende rådgivning och expertis i din kapitalförvaltning

Vi vänder oss i huvudsak till institutioner och är ett oberoende och personalägt företag utan egen förvaltning eller egna produkter. 

Vår filosofi och rådgivning baseras på vetenskapligt etablerade principer och sunt förnuft, eller common sense – Evisens.

Vårt syfte är att hjälpa våra kunder att nå sina mål och underlätta det dagliga arbetet med sin kapitalförvaltning. 

Vi tillhandahåller expertis och resurser för att skapa förutsättningar att fatta så välgrundade beslut som möjligt.

Evisens - Bäst i test

os
Kunskap Kapitalförvaltning
4,6
Rådgivningskvalitet
4,3
Upphandlingskompetens
4,5
Prisvärda tjänster
4,3
Rapportering & Uppföljning
4,4

För femte året i rad rankas Evisens som nummer 1 i Kantar SIFO Prosperas kundnöjdhetsundersökning. Undersökningen och utmärkelsen av Institutional Asset Management Advisory baseras på över 140 intervjuer av finanschefer, portföljförvaltare samt ekonomichefer från institutioner med minst 300 mSEK externt förvaltat kapital.

Urval av Partners

VI är mycket stolta över våra fantastiska samarbetspartners. Kontakta oss för mer information eller ytterligare referenser.
STRATEGISK PARTNER

Ett helhetsstöd

Modern kapitalförvaltning är ett komplext hantverk som kräver kunskap, tid och resurser. Det kan vara utmanande att på egen hand skapa en väldiversifierad portfölj, utforska och investera i nya tillgångsslag eller löpande följa upp och analysera förvaltningen.

Strategisk Partner är vårt helhetsstöd för att hjälpa er ta genomtänkta och välgrundade beslut kring er förvaltning.  

STRATEGISK PARTNER

Ett helhetsstöd

Modern kapitalförvaltning är ett komplext hantverk som kräver kunskap, tid och resurser. Det kan vara utmanande att på egen hand skapa en väldiversifierad portfölj, utforska och investera i nya tillgångsslag eller löpande följa upp och analysera förvaltningen.

Strategisk Partner är vårt helhetsstöd för att hjälpa er ta genomtänkta och välgrundade beslut kring er förvaltning.  

01. Strategi

Ge plats för strategiska beslut

Det strategiska ramverket är den viktigaste faktorn för portföljens utveckling. Det lönar sig att löpande utvärdera förvaltningen, lägga vikt vid den strategiska allokeringen och ha uppdaterade placeringsriktlinjer.

02. Investering

Hitta rätt investering

Evisens är ledande vad gäller upphandling av kapitalförvaltning. Genom poolade upphandlingar sjunker förvaltningskostnaderna och det öppnar sig investerings-möjligheter som i regel är stängda för mindre institutioner.  

03. Uppföljning

Följ och analysera er portfölj

Vår webbaserade plattform är ett kraftfullt verktyg som hjälper er att följa, analysera och styra er portfölja mot uppsatta mål och risklimiter.

04. HÅLLBARHET

Möjlighet att påverka

Hållbarheten i investeringar blir en allt mer central faktor inom modern kapitalförvaltning. Evisens hjälper sina kunder bland annat med att screena portföljen utifrån hållbarhetsaspekter, investera i impact investeringar och utforma placeringsriktlinjer utifrån institutionens ambitioner inom hållbarhetsområdet. 

BitmapCreated with Sketch.

Skräddarsytt

Anpassade tjänster där våra incitament är i linje med era mål.

BitmapCreated with Sketch.

Evidensbaserat

Investeringsfilosofi baserad på vetenskapligt etablerade principer.

Group 2Created with Sketch.

Inga produkter

Ingen försäljning eller förmedling av produkter eller förvaltningslösningar.

Filosofi

Evisens har en evidensbaserad syn på kapitalförvaltning. Det innebär att våra råd ges utifrån en sammanvägning av bästa tillgängliga forskning samt erfarenhet, anpassade till kundernas unika förutsättningar. Kapitalförvaltning är både en konst – där erfarenhet och sunt förnuft är viktiga – och en vetenskap där ny teori ständigt utvecklas och gamla modeller omprövas.