Nya koncept, ny organisation och ny hemsida

Vi har under en längre tid funderat på hur vi kan skapa ännu mer värde för våra kunder. Som ett led i det har vi utvärderat både vårt tjänsteutbud och hur vi kan organisera oss för att bättre möta era behov.

Ett område vi tror starkt på är saminvestering inom och mellan olika kundsegment – genom att tillsammans hitta bra investeringar får våra kunder bättre villkor och delar på analyskostnader. Av dessa enkla anledningar har vi utvecklat COINs poolingtjänst.

Ett annat område som blir en allt viktigare del i den institutionella portföljen är alternativa tillgångsslag. Det är också här som utmaningarna relaterade till portföljkonstruktion, förvaltarval och kostnadseffektivitet är som störst, och där vi kan tillföra mest värde för er.

Digital transformation är ett tredje område som påverkar alla delar av kapitalförvaltningsbranschen. Vi arbetar intensivt med att utveckla nya moderna analysverktyg som gör att våra kunder kan dra nytta av denna utveckling. COINs nya uppföljnings- och analysverktyg Analysator är en viktig del i detta.

Ny spetskompetens inom ovan fokusområden och en partnerägd struktur som säkerställer långsiktighet i kundrelationer och incitament i linje med kundens är den sista pusselbiten.

Självklart kommer vi även fortsatt att skapa rätt förutsättningar för er kapitalförvaltning via våra tjänster inom analys, strategi, upphandling och rapportering.

Hör av er så berättar vi mer!