April 2024

Pågående upphandlingar

Evisens genomför löpande upphandlingar inom traditionella såväl som alternativa tillgångsslag. Med start under 2023 har tre initiativ påbörjats tillsammans med deltagande institutioner.

Vår målsättning är att utifrån ett brett univers identifiera förvaltare med goda långsiktiga förutsättningar att förvalta investerares kapital – och på så sätt stödja kunder att ta väl avvägda och underbyggda investeringsbeslut.

Private Equity

Global Buyout

Onoterade aktier utgör det största tillgångsslaget inom alternativa tillgångar och kan bidra med en högre förväntad avkastning i relation till noterade tillgångar.

Upphandlingen fokuserade på alternativ som ger en global exponering mot Private Equity-bolag med diversifiering över geografier, sektorer, förvaltare samt årgångar.

Från det ursprungliga universet av 70 fonder – innehållande förvaltare med bas i USA, Europa och Norden – valdes fyra alternativ i det sista urvalet.

Nordisk Venture Capital

Investeringar i onoterade aktier mot segmentet riskkapitalbolag kan bidra med en hög avkastning – om än till en högre risk.

Fokus för upphandlingen var investeringar i nordiska riskkapitalbolag med en profil mot hållbara samt påverkansinvesteringar.

Från ett univers av 42 fonder – huvudsakligen nordiska förvaltare – presenterades fem alternativ i det sista urvalet.

Krediter

Global High Yield

Högavkastande företagsobligationer är ett tillgångsslag som kan bidra med en attraktiv riskjusterad avkastning samt diversifiering till en bredare portfölj.

Med start 2024 inleddes upphandlingen med fokus att identifiera alternativ som ger en global exponering och riskspridning.

Urvalsprocessen pågår från ett stort univers, där 27 förvaltardialoger initierats med tonvikt mot globala ränteförvaltare samt kreditspecialister. Urvalsprocessen fortgår under våren.

 

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta med om våra upphandlingar eller hur vi ser på förvaltarval.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.