7 mars, 2023

Pågående upphandling av Private Equity

Under 2023 genomför COIN tillsammans med större institutioner en samupphandling av fonder inom tillgångsslaget Private Equity (PE). Vi håller nu på att avsluta utformandet av mandatbeskrivning och förvaltarunivers för offertförfrågningar.

I denna upphandling kommer vi både söka efter fond-i-fonder inom segmentet Buy-Out samt fonder inom segmenten Growth/Venture Capital.

Buy-out består ofta av mogna bolag med positiva kassaflöden och har ofta högre belåning. Här kommer fokus vara att hitta en diversifierad, kostnadseffektiv global exponering.

Venture Capital och Growth består ofta av nystartade bolag eller bolag med hög tillväxt i behov av tillväxtfinansiering. Inom dessa områden kommer fokus vara att hitta fonder med inriktning mot påverkansinvesteringar i Norden.

Sett till förvaltat kapital utgör Private Equity det största tillgångsslaget inom alternativa globalt. Antalet förvaltare och investeringsstrategier är därför mycket stort varför det som investerare är komplicerat och resurskrävande att hitta en passande investeringsstrategi och sedan identifiera och utvärdera lämpliga leverantörer. Här kan vi på COIN fylla en viktig roll som oberoende stöd i upphandlingar.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om hur det går till!


Jonas Lindgren, Head of Alternatives