2 februari, 2023

Nästa steg i COINs tillväxtresa

Vi välkomnar vår nya kollega, Jesper Hallgren (tidigare SEB) som kommer ta rollen som ansvarig för produktion och analys. 

COIN har de senaste åren växt i antalet kunder och medarbetare och vi har ett ständigt fokus på att utveckla vårt erbjudande, med målbilden att skapa bättre förutsättningar för våra kunder och vara den självklara motparten för nordiska institutioner inom kapitalförvaltningsfrågor. Jesper tar ett övergripande ansvar i både förvaltning av befintliga tjänster och fortsatt utveckling och förbättring av COIN:s leveranser.

Jesper har 12 års erfarenhet av bland annat affärsutveckling samt produkt- och partnerskapsstrategi, med fokus på fonder och institutionell kapitalförvaltning inom SEB. Jesper har en Magisterexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet, samt studier vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och London School of Economics.

“Jag har en stark tro på COIN som oberoende röst på den institutionella kapitalförvaltningsmarknaden. Det är med stor ödmjukhet som jag önskar bidra till den plattform som byggts upp med ett tydligt fokus på förtroende, institutionell kvalitet och långsiktighet.” – , Jesper Hallgren