27 april, 2023

Kommande upphandling inom High Yield

Vi inleder nu en upphandling av en fond med inriktning mot högavkastande företagsobligationer (även benämnt ”High Yield”). Fokus för upphandlingen kommer vara en fundamentalt förvaltad strategi med ett globalt investeringsmandat. Vi färdigställer i nuläget kravprofilen och avser inom kort att initiera samtal med förvaltare för vidare analys och utvärdering.

Högavkastande företagsobligationer är ett väl etablerat tillgångsslag som i en långsiktig portfölj kan bidra med en attraktiv riskjusterad avkastning. Investeringar sker generellt i bolag med en lägre kreditvärdighet, där bolagen i gengäld betalar en högre ränta.

Universet av förvaltare inom tillgångsslaget är stort och skillnader mellan olika strategier kan vara påtagliga – såsom kreditfilosofi, riskprofil, avkastningspotential samt hållbarhetsintegration. Vi på COIN vill här hjälpa våra kunder med ett oberoende investeringsstöd.

Välkommen att höra av dig till oss om ni vill veta mer om hur det går till!

Jesper Hallgren, Ansvarig produktion