27 september, 2023

Evisens stärker upp stödet mot stiftelser

Teamet på Evisens fortsätter att växa och vi är mycket stolta över att välkomna Per Lundqvist till teamet som kundansvarig med fokus på stiftelser. 

Per har under många år arbetat med institutionella kapitalförvaltningskunder i rollen som förvaltare, rådgivare och kundansvarig. De senaste 15 åren i chefsbefattning för stiftelseverksamheterna på Carnegie och Swedbank.

Under många år har trenden varit tydlig att kapitalägare såsom styrelseledamöter, huvudmän och förvaltare mött ett allt större utbud av investeringsmöjligheter samtidigt som krav på rapportering och utvärdering av resultat och kostnader ökat. Kapitalägare är mer än någonsin i behov av professionellt stöd och vår uppfattning är att övergripande, långsiktig och oberoende rådgivning efterfrågas av många. Vår absoluta ambition är att skapa långsiktigt mervärde för våra kunder och med hjälp av resultat och nya relationer fortsätta stärka och bygga förtroende.

Jag har följt Evisens utveckling under ett antal år och imponerats av teamets framgång mätt som tillströmningen av antal kunder, höga ranking i kundundersökningar och ständiga utveckling av sitt erbjudande, som har sin förankring i den evidensbaserade forskningsvärlden kombinerat med sunt förnuft. De måste helt enkelt göra saker och ting på rätt sätt, ett sätt som uppdragsgivarna gillar. Att få vara en del av detta ambitiösa och kreativa team och möta främst stiftelsekunders behov av förvaltningslösningar i bred bemärkelse, ser jag personligen som en stor möjlighet och spännande utmaning. I min roll som styrelseledamot i donationsstiftelser upplever jag som kund dagligen dessa behov och vet att Evisens erbjudande nu och i framtiden har ett stort behov att möta både hos större och mindre kapitalägare.

Varmt välkommen till teamet Per!