21 September, 2023

Utbildningsdag tillsammans med Evisens och Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

I veckan organiserade Evisens tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education en utbildning om alternativa investeringar och hållbarhetsintegrering. Detta är det andra året som Evisens tillsammans med Handelshögskolan anordnar en utbildning och intresset var stort både bland alumner från förra året och nytillkomna kunder. Heldagsutbildningen innehöll två sessioner ledda av experter inom sina respektive områden. Under förmiddagen delade Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi med fokus på Private Equity vid Handelshögskolan i Stockholm, sina insikter om alternativa investeringar. Strömberg lyfte fram betydelsen av att utvärdera alternativa investeringar som den förväntade överavkastningen i förhållande till kostnader och likviditet. Han belyste hur dessa faktorer styr urvalet av intressanta investeringsmöjligheter och hur de kan variera i takt med konjunkturcykeln. Denna föreläsning gav våra deltagare en djupare förståelse för de komplexa beslutsprocesserna som omger alternativa investeringar På eftermiddagen steg vi in i världen av hållbarhetsintegrering inom kapitalförvaltning med Emma Sjöström, doktor inom organisation och management vid Handelshögskolan i Stockholm. Emma presenterade grundläggande metoder för att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsbeslut och hur investerare kan använda de olika verktygen för att påverka företag och omvärlden. I presentationen  belystes vilka metoder som hittills gett störst reell skillnad i hållbarhetsprestationen hos ägda företag och vi fick även ta del av flertalet intressanta trendspaningar inom ämnet.

Rebecka Möller, hållbarhetsansvarig på Evisens, tog även tillfället i akt att presentera hur många institutioner praktiskt hanterar hållbarhetsfrågor. Hennes presentation gav konkreta exempel på hur hållbarhetsscreenade investeringar avkastar i jämförelse med ett icke hållbarhetsscreenat jämförelseindex.  

Stort tack till alla deltagare och till vännerna på Handelshögskolan, Doktor Emma Sjöström, Professor Per Strömberg samt Johan Nordlund, Program Director på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.