27 Februari, 2024

Välkommen Johannes!

Evisens växer och är stolta över att välkomna Johannes Forsberg som ny kollega. Johannes tar över ansvaret för den tekniska infrastruktur som ligger bakom Evisens kundrapportering och kommer senast från ca 8 år på SEB.

I takt med att fler och fler kunder ger sitt förtroende till oss så vill vi fortsätta kunna erbjuda våra kunder den bästa möjliga uppföljningen av deras investerade kapital. Johannes tar över förvaltningen och den fortsatta utvecklingen av den tekniska infrastrukturen och kundrapporteringen.

Johannes kommer senast från SEBs diskretionära portföljförvaltningsteam där han de senaste fyra åren har fokuserat på analys och utvecklingen av både den interna och externa uppföljningen av produkter.

”Mitt liv har bestått av lagsporter vilket inneburit att teamarbete och målmedvetenhet är naturligt för mig. När jag först fick upp ögonen för Evisens och jag fick träffa alla medarbetare, så kände jag direkt att detta är ett team som jag vill vara delaktig i och jobba tillsammans med. Det finns en tydlig målmedvetenhet hos samtliga att leverera det bästa möjliga till kunderna. Inte minst i form av en oberoende rådgivning kring kapitalförvaltning.”

Varmt välkommen till teamet Johannes!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.