skräddarsytt

efter era behov

Strategisk partner

En skräddarsydd löpande rådgivning som spänner över samtliga Evisens tjänsteområden. Vårt fokus är att för våra kunder skapa en långsiktigt robust, kostnadseffektiv och diversifierad förvaltning, som har möjlighet att generera hög riskjusterad avkastning

Genom gemensamma upphandlingar får Strategiska Partners till Evisens i regel lägre totalkostnad för sin förvaltning, även inräknat Evisens tjänster. 

 

 

Don efter person

Utifrån kundens specifika behov skräddarsys rådgivningen. Stödet är flexibelt och justeras utifrån hur behovsbilden förändras över tiden. 

Plan för förvaltningen

En projektplan läggs för året med aktiviter som möter de behov som identifierats och de målkriterier som satts upp för förvaltningen. 

 

Förvaltningskostnad

0%

Mål som löpande följs upp

Uppföljning är en central faktor i det löpande placeringsstödet. Att arbeta med Evisens ska innebära en tydlig förbättring och då är det viktigt att kontinuerligt följa upp att strategin följs och att uppsatta mål nås. 

Det kan handla om att diversifiera portföljen till nya tillgångslag, se över placeringsriktlinjer eller få ner förvaltningskostnaden för förvaltningsmandat.  

 

Diversifiering

0%

Hållbarhetsrapport

0%

Placeringsriktlinjer

0%

Lägre kostnader

COIN administrerar årligen en gemensam upphandling inom traditionella tillgångslag (aktier och räntor) för Strategiska Partners. Den genomsnittliga förvaltningskostnaden har varit under 0,05 procent efter upphandlingen. 

Utöver förvaltningskostnader läggs stort fokus i upphandlingen på kvalitet, hållbarhet och administration.    

 

 

0 kr
Genomsnittlig årlig besparing per institution