27 September, 2022

Utbildningsdag tillsammans med COIN och Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Vi var sammantaget ca 25 deltagare som representerade 20 institutioner som aktivt deltog på heldagsutbildning som vi på COIN anordnade tillsammans med Handelshögskolans Executive Education i Stockholm den 27 september. Fokus för dagen var institutioners portföljval och förvaltning samt en djupdykning i Private Equity, men lika delar att träffas och dela tankar och erfarenheter.

 ”Utbildningen var utformad på ett mycket pedagogiskt sätt och stärkte mina förvaltningskunskaper som jag tar med mig i kommunikationen med vår företagsledning och styrelse.” Jenny Lindblom, Head of Shared Service Center, Samhall AB

På förmiddagen leddes programmet av Magnus Dahlquist, Professor i Finansiell Ekonomi vid Handelshögskolan som fokuserade på institutioners portföljval och löpande förvaltning. Magnus gick igenom portföljkonstruktionens grunder och presenterade exempel och case från välrenommerade institutioner och frågeställningar kopplat till deras förvaltningsmodeller. Här var intresset stort för frågeställningar kopplat till möjligheterna att generera avkastning i ett klimat med hög inflation.

Eftermiddagens program tillägnades Private Equity som leddes av Per Strömberg, Professor i Finansiell Ekonomi och Private Equity vid Handelshögskolan. Intresset för Private Equity som en del av en väldiversifierad portfölj har växt sedan tillgångsslagets genombrott under 80-talet. Per gick igenom de vanligaste strukturerna och villkor samt frågeställningar kopplat till dessa. Per presenterade även olika sätt att utvärdera utvecklingen i Private Equity fonder och med hänsyn tagen till den ofta förekommande illikviditeten försöka utvärdera den löpande risken eller volatiliteten.

Vi fick som avslutning bra input till ämnen för nästkommande utbildning som vi ser fram emot att bjuda in till.

Stort tack till alla deltagare och till vännerna på Handelshögskolan, Professorerna Magnus Dahlqvist och Per Strömberg samt Johan Nordlund, Program Director och Edvin Landvik, Support & Teknik på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.