3 Juli, 2020

Prosperas undersökning

Det är med stor glädje som vi på COIN har tagit emot Kantar Sifo Prosperas senaste kund- och marknadsundersökning vilken framhäver COIN som ledare inom institutionell rådgivning på den svenska marknaden.

COIN presterar bäst inom samtliga fem utvärderingskriterier:

1) Kunskap kring kapitalförvaltning
2) Rådgivningskvalité
3) Upphandlingskompetens
4) Prisvärd service
5) Rapportering och uppföljning

Undersökningen och utmärkelsen av Institutional Asset Management Advisory baseras på över 130 intervjuer av finanschefer, portföljförvaltare samt ekonomichefer från organisationer med minst 300 MSEK externt förvaltat kapital.

Följ denna länk för resultat och läs mer om undersökning på www.prospera.se.

“Vi är otroligt glada att få den här responsen från er. Genom ett tydligt fokus och hårt arbete har vi velat bygga COIN tillsammans med våra kunder. Därför vill vi rikta ett speciellt tack till er, våra kunder, för er vilja och tro på det vi gör tillsammans.” – VD, Carl Barnkow

COIN presterar bäst inom samtliga fem utvärderingskriterier:

1) Kunskap kring kapitalförvaltning
2) Rådgivningskvalité
3) Upphandlingskompetens
4) Prisvärd service
5) Rapportering och uppföljning

Undersökningen och utmärkelsen av Institutional Asset Management Advisory baseras på över 130 intervjuer av finanschefer, portföljförvaltare samt ekonomichefer från organisationer med minst 300 MSEK externt förvaltat kapital.

Följ denna länk för resultat och läs mer om undersökning på www.prospera.se.

“Vi är otroligt glada att få den här responsen från er. Genom ett tydligt fokus och hårt arbete har vi velat bygga COIN tillsammans med våra kunder. Därför vill vi rikta ett speciellt tack till er, våra kunder, för er vilja och tro på det vi gör tillsammans.” – VD, Carl Barnkow