16 September, 2022

Styrelsetillskott!

Med glädje kan vi meddela att Ulrika Malmberg Livijn kliver in som ny styrelseordförande i COIN Securities Services. Ulrika är jurist med lång erfarenhet inom finansmarknaden, bl.a. som advokat och som chefsjurist Fjärde AP-fonden. Numera bedriver hon konsultverksamhet inom området som rådgivare och styrelseledamot.

” COIN utmanar och står för ett unikt erbjudande, vilket verkligen uppskattas av kunderna. Jag är väldigt glad över att få möjligheten att bli en del av COIN och kunna bidra på COIN-resan. ” – Ordförande, Ulrika Malmberg Livijn

I styrelsen ingår även Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Per har utöver sina akademiska meriter också en bred erfarenhet av att arbeta med svenska företag som bland annat rådgivare och styrelseledamot (Kungl. Vetenskapsakademin, priskommittén för Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap, Norska oljefonden m.m.) .

” Med min akademiska bakgrund tilltalades jag direkt av COIN:s vetenskapliga ansats. Utgångspunkten i allt som görs grundar sig på en genomarbetad investeringsfilosofi som går hand i hand med aktuell forskning. Det är spännande och intressant att följa hur teorin appliceras i praktiken” – Ledamot, Per Strömberg