Tema: Återförsäkringsrisk/ILS

COIN har sedan 2005 säkerställt kostnadseffektiva och högkvalitativa kapitalförvaltningstjänster för våra kunders räkning via vår upphandlingstjänst.

För att ytterligare förbättra våra kunders villkor och även bidra till access har vi tagit fram ett saminvesteringskoncept – COINs poolingtjänst.

Först ut är tillgångsslaget Återförsäkringsrisk eller Insurance Linked Securities med fokus på värdepapper kopplade till försäkring mot naturkatastrofer.

Tillgångsslaget erbjuder hög riskjusterad avkastning och är dessutom fundamentalt okorrelerat med traditionella tillgångsslag.

Som ett startskott håller vi ett Seminarium om tillgångsslaget den 20e januari i Stockholm. Hör av dig om det låter intressant så berättar vi mer!