12 maj, 2023

Ett namn med mening

Vi på COIN är stolta över att meddela att vi har bytt bolagsnamn till Evisens. 

Namnbytet grundar sig i att vi de senaste åren har utvecklat våra tjänster och vårt erbjudande i takt med att vi vuxit i termer av både kunder och medarbetare. Bolaget är också sedan några år tillbaka till 100% ägt av personalen. Under denna resa har önskan efter ett bolagsnamn som bättre återspeglar verksamhetens kärna växt sig allt starkare.  

Processen att byta namn är något vi har arbetat med internt under en längre tid. Det var viktigt för oss att tillsammans inom bolaget komma fram till vårt nya namn. Erfarenheten har varit värdefull genom att vi tydligare har definierat vår värdegrund och kultur som genomsyrar det vi gör. Under processens gång har en hel del oväntade förslag kommit upp som exempelvis  “Annat”. Förslaget fick flest röster i en omröstning kring olika namnförslag och var ett alternativ om inget av föreslagna alternativ var bra nog… Namnet fastnade eftersom vi just är något annat än våra konkurrenter men som tur var kom vi slutligen fram till namnet Evisens som på ett bra sätt återspeglar vår verksamhet.

Namnet Evisens kommer från ordet “evidens”, som betyder bevis eller bevisad grund, samt “common sense”, som betyder sunt förnuft. Dessa två principer ligger till grund för vår investeringsfilosofi som baseras på forskning kombinerat med erfarenhet och sunt förnuft.

Vår investeringsfilosofi finns att beställa via vår hemsida Evisens.se eller genom att kontakta någon av oss på bolaget.

Namnbytet påverkar inte vår befintliga verksamhet eller relationen med våra kunder. Vi fortsätter att leverera samma högkvalitativa tjänster och support med ambitionen att skapa förutsättningar för bättre beslut.