4 Oktober, 2022

COIN växer!

Vi välkomnar två nya kollegor, Rebecka Möller (tidigare FCG) som kommer fokusera på hållbarhetsanalys och Carl Filip Strömbäck (tidigare SEB) som kommer axla rollen som VD för COIN Securities Services.  

Hållbarhet är under konstant förändring och utveckling, vilket ställer höga krav på finansbranschen och på investerare att  hålla sig informerade, förstå konsekvenserna och analysera hur detta förhåller sig gentemot interna riktlinjer och omvärldskrav. Rebecka har bred erfarenhet från fondbranschen efter 5 år på FCG Fonder inom regulatorisk rapportering, förvaltning och senast som ansvarig för fondbolagets Back Office. Rebecka har en kandidatexamen i Business Administration med inriktning finans från Stockholms universitet.

 ”Jag ser fram emot att fortsätta utveckla COINs unika erbjudande inom kapitalförvaltning och lägga extra fokus på hållbarhet för att underlätta för våra kunder att ta bättre beslut.” – Hållbarhetsanalytiker COIN Investment Consulting Group AB, Rebecka Möller

För att göra det lättare för våra nya kunder att få access till de upphandlingar vi löpande genomför startade vi i vårasett värdepappersbolag, COIN Securities Services AB, vars syfte är att erbjuda en depå med de upphandlade mandaten. Depåtjänsten är en viktig nyckel i utvecklingen av COINs erbjudande och möjligheten att låta fler kunder ta del av en effektiv och kvalitativ kapitalförvaltningen. Carl-Filip har 12 års erfarenhet från SEB där han har jobbat med affärsutveckling och senast kommer från ledande befattningar inom Private Banking och divisionen Private Wealth Management & Family Office. Utbildningsmässigt har Carl-Filip en Civilekonomexamen med inriktning Finans från Lunds universitet och ESCP Paris samt ett post graduate sommarprogram i finans och portföljteori från Columbia Business School i New York.

 ”Väldigt imponerad av det teamet på COIN har byggt upp och ser fram emot att tillsammans med teamet jobba mot att låta fler kunder ta del av det långsiktiga värdeskapande som den här affären bygger på.” – VD COIN Securities Services AB, Carl-Filip Strömbäck