COINs Investeringsfilosofi finns nu i skrift!

Vi på COIN är nu stolta att kunna presentera vår investeringsfilosofi i skrift. Coin har en evidensbaserad syn på kapitalförvaltning. Det innebär att vi ger råd utifrån en sammanvägning av bästa tillgängliga forskning samt erfarenhet, anpassade till kundernas unika förutsättningar. Kapitalförvaltning är både en konst – där erfarenhet och sunt förnuft är viktiga – och en vetenskap där ny teori ständigt utvecklas och gamla modeller omprövas. Vetenskapen ger värdefullt stöd vid investeringsbeslut, men insikten om dess begränsningar är ett nödvändigt komplement.

Med en genomarbetad investeringsfilosofi och en systematisk investeringsprocess ökar möjligheterna att nå uppsatta mål. Det blir också lättare att parera kortsiktiga svängningar på de finansiella marknaderna.

COIN har sedan starten byggt placeringsstödet utifrån en investeringsfilosofi. Denna har aldrig tecknats ner, men nu kände vi att tiden var inne. Filosofin är vår gemensamma ambition att konkretisera vad vi anser vara grundpelarna i en institutionell kapitalförvaltning.

Önskar du en digital kopia alternativt ett tryckt exemplar får ni gärna fylla i era kontaktuppgifter nedan så skickar vi en kopia snarast möjligt.

Vi på COIN är nu stolta att kunna presentera vår investeringsfilosofi i skrift. Coin har en evidensbaserad syn på kapitalförvaltning. Det innebär att vi ger råd utifrån en sammanvägning av bästa tillgängliga forskning samt erfarenhet, anpassade till kundernas unika förutsättningar. Kapitalförvaltning är både en konst – där erfarenhet och sunt förnuft är viktiga – och en vetenskap där ny teori ständigt utvecklas och gamla modeller omprövas. Vetenskapen ger värdefullt stöd vid investeringsbeslut, men insikten om dess begränsningar är ett nödvändigt komplement.

Med en genomarbetad investeringsfilosofi och en systematisk investeringsprocess ökar möjligheterna att nå uppsatta mål. Det blir också lättare att parera kortsiktiga svängningar på de finansiella marknaderna.

COIN har sedan starten byggt placeringsstödet utifrån en investeringsfilosofi. Denna har aldrig tecknats ner, men nu kände vi att tiden var inne. Filosofin är vår gemensamma ambition att konkretisera vad vi anser vara grundpelarna i en institutionell kapitalförvaltning.

Önskar du en digital kopia alternativt ett tryckt exemplar får ni gärna fylla i era kontaktuppgifter nedan så skickar vi en kopia snarast möjligt.

Om formuläret inte fungerar kan ni skicka samma information till info@coin.se så återkommer vi.

Hoppas det blir en intressant läsning och förhoppningsvis kanske även några nya insikter.

Vi på COIN önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!