29 Januari 2021

COIN Webinar – Investeringsfilosofi för kapitalägare

Vi på COIN är nu stolta att kunna presentera vår investeringsfilosofi i vårt första Webinar! Coin har en evidensbaserad syn på kapitalförvaltning. Det innebär att vi ger råd utifrån en sammanvägning av bästa tillgängliga forskning samt erfarenhet, anpassade till kundernas unika förutsättningar. 

Med en genomarbetad investeringsfilosofi och en systematisk investeringsprocess ökar möjligheterna att nå uppsatta mål. Det blir också lättare att parera kortsiktiga svängningar på de finansiella marknaderna.

COIN har sedan starten byggt placeringsstödet utifrån en investeringsfilosofi. Denna har aldrig tecknats ner eller kommunicerats på ett bredare plan, men nu kände vi att tiden var inne. Filosofin är vår gemensamma ambition att konkretisera vad vi anser vara grundpelarna i en institutionell kapitalförvaltning.

Önskar du/ni en personlig genomgång inom hela eller delar av detta innehåll så är ni välkomna att kontakta oss. Håll utkik efter framtida Webinar på vår hemsida eller linkedin!