Erfarenhet resurser & verktyg

- Utifrån era behov -

behovsanpassade lösningar

Alla kunder är unika. I vilken utsträckning vi kan vara till hjälp beror på er nuvarande situation, tillgängliga resurser samt era mål och behov. Men oavsett kan vi hjälpa er skapa bättre förutsättningar för er portfölj. Ni tar besluten. Vi ser till att de blir bra och välgrundade.

COIN erbjuder  rådgivningslösningar där vi tar ett helhetsansvar som rådgivare och resurs i alla aspekter av kapitalförvaltningen – vad vi kallar Strategisk Partner. Vi hjälper även gärna till vid avgränsade uppdrag. Vårt tjänsteerbjudande är uppdelat i områdena Strategi, Investering och Uppföljning.

STRATEGI

Strategiskt ramverk och investeringsprocess

INVESTERING

Investeringar som bidrar till högre riskjusterad avkastning

UPPFÖLJNING

Allt ni behöver för att följa &
analysera portföljen